L’aeroport del Prat tindrà una nova terminal abans de 2026/El aeropuerto del Prat tendrá una nueva terminal antes de 2026

© Associació de veïns de Gavà Mar.

Els nombres de l’Aeroport del Barcelona – El Prat són sorprenents, any rere any no deixen d’augmentar el nombre de passatgers i de vols que operen a la capital catalana. Aquest creixement sembla no tenir sostre i ha fet que constantment s’hagin hagut de fer remodelacions per adaptar-ho a aquest feroç creixement. Fa uns anys, quan es va projectar l’actual T1 es preveia la creació d’una terminal satèl•lit que no va arribar a concretar-se i que sembla serà una realitat abans de 2026, segons ha anunciat avui el ministre de Foment Iñigo de la Serna, a la visita d’avui a les instal•lacions de l’aeroport de Barcelona.

 

La nova terminal s’espera que sigui semblant a la que té l’aeroport Madrid Barajas i que estarà destinada sobretot als vols de llarg recorregut. Aquesta estarà connectada amb la T-1 mitjançant un tren automàtic que unirà ambdues terminals pel subsòl. La nova terminal tindrà 17 nous espais per a aeronaus, la majoria avions tipus Heavys. Es calcula que el cost de construcció de la terminal rondarà els 200 milions d’euros, als quals caldrà sumar 255 més per a la connexió automatitzada per a passatgers i equipatges entre la terminal 1 i l’edifici satèl•lit. En total, Foment preveu una inversió total de 690 milions d’euros. A això cal unir-li la futura connexió del tren d’alta velocitat amb l’aeroport de Girona, contemplant la unió dels dos aeroports com un sol sistema aeroportuari, evitant així la construcció d’una 4ª pista al Prat, que tindria un impacte econòmic i mediambiental negatiu, sense explicar el malestar que despertaria en els veïns que es veiessin afectats per aquestes obres.

Com afectarà als spotters?

El nou edifici sembla que no haurà d’afectar negativament cap dels principals punts de spotting de l’aeroport. També sembla que no hagi d’afectar a la carretera que va del Prat a la platja, ja que tractant-se d’una terminal satèl•lit l’accés haurà de ser fet per la T1 com fins ara i no directament des de la nova terminal. Falta veure com es desenvolupa el projecte i fins a quin punt pot afectar als spotters. La principal Associació de Spotters de l’aeroport, Balcksheep Spotters, seguirà de prop el transcurs de les obres per garantir el mínim impacte per a tots els practicants d’aquesta modalitat de fotografia.

Los números del Aeropuerto del Barcelona – El Prat son asombrosos, año tras año no dejan de aumentar el número de pasajeros y de vuelos que operan en la capital catalana. Este crecimiento parece no tener techo y ha hecho que constantemente se hayan tenido que hacer remodelaciones para adaptarlo a este feroz crecimiento. Hace unos años, cuando se proyectó la actual T1 se preveía la creación de una terminal satélite que no llegó a concretizarse y que parece será una realidad antes de 2026, según ha anunciado hoy el ministro de Fomento Iñigo de la Serna, en la visita de hoy en las instalaciones del aeropuerto de Barcelona.

 

La nueva terminal se espera que sea parecida a la que tiene el aeropuerto Madrid Barajas y que esté destinada sobre todo a los vuelos de largo recorrido. Esta estará conectada con la T-1 mediante un tren automático que unirá ambas terminales por el subsuelo. La nueva terminal tendrá 17 nuevos espacios para aeronaves, la mayoría aviones tipo Heavys. Se calcula que el coste de construcción de la terminal rondará los 200 millones de euros, a los que habrá que sumar 255 más para la conexión automatizada para pasajeros y equipajes entre la terminal 1 y el edificio satélite. En total, Fomento prevé una inversión total de 690 millones de euros. A esto hay que unirle la futura conexión del tren de alta velocidad con el aeropuerto de Girona, contemplando la unión de los dos aeropuertos como un sólo sistema aeroportuario, evitando así la construcción de una 4ª pista en el Prat que tendría un impacto económico y medioambiental negativo, sin contar el malestar que despertaría en los vecinos que se vieran afectados por estas obras.

Cómo afectara a los spotters?

El nuevo edificio parece que no deberá afectar negativamente ninguno de los principales puntos de spotting del aeropuerto. También parce que no tenga que afectar a la carretera que va del Prat a la playa, ya que tratándose de una terminal satélite, el acceso deberá ser hecho por la T-1 como hasta ahora y no directamente desde la nueva terminal. Falta ver como se concretiza el proyecto y hasta qué punto puede afectar a los spotters. La principal Asociación de Spotters del aeropuerto, Balcksheep Spotters, seguirá de cerca el transcurso de las obras para garantizar el mínimo impacto para todos los practicantes de esta modalidad de fotografía.

©Associació de veïns de Gavà Mar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *